Vision for spildevand

Vision om rensning af spildevand på Djursland

En fælles vision for AquaDjurs og Syddjurs Spildevand har set dagens lys. Visionen sætter fokus på miljøet og dermed fokus på beskyttelse af Djurslands sårbare vandløb, søer ,kystvande og kvaliteten af badevandet. Læs pressemeddelelsen her: pressemeddelelse om vision

Fællesvision for rensning af spildevand på Djursland:
(En vision er populært sagt kendetegnet ved at være udenfor rækkevidde men indenfor synsvidde)

Vision

På Djursland vil vi håndtere regnvand lokalt, lede renset spildevand til Kattegat og gøre det samfundsøkonomisk optimalt.

Det betyder: 

  • At vi samarbejder på Djursland i en fælles indsats for at opnå helhedsorienterede og samfundsøkonomiske løsninger.
  • At vi separerer regn- og spildevand, leder regnvand til dets naturlige vandopland og leder renset spildevand til Kattegat. Derved medvirker vi til at beskytte Djurslands sårbare vandløb, søer og kystvande samt forbedrer badevandskvaliteten.
  • At vi i samspil med offentlige og private aktører arbejder for miljø- og klimarigtige løsninger.