Stillingsopslag

Direktør med visioner til Syddjurs Spildevand A/S

 

Forestil dig at din vigtigste opgave er at skabe retning for en organisation på en spændende rejse mod fremtidens forsyningsselskab med fokus på forsyningssikkerhed, miljø- og klimakrav og ikke mindst konkurrencedygtighed.

Syddjurs Spildevand A/S søger ny direktør, hvis fokusområder tilgodeser både virksomhedens kerneopgave, det strategiske udsyn og rejsen på den lange bane.

Du vil med reference til bestyrelsen få det overordnede ansvar for den samlede virksomhed. Du kommer til at sætte den strategiske retning og være en proaktiv bidragsyder til strategiplanen i tæt samspil med bestyrelsen. Efterfølgende bliver din opgave at realisere selskabets vision og strategi og sikre løsninger, der opfylder kundernes behov gennem forsyningssikkerhed, miljøbevidsthed og konkurrencedygtighed. En af dine pejlemærker er virksomhedens strategiplan 2021-2025 og Vandvision 2050 fra Syddjurs Kommune.

Syddjurs Spildevand A/S er som de øvrige forsyningsselskaber i Danmark underlagt løbende effektiviseringskrav fra offentligt hold. Der er etableret et tæt samarbejde med AquaDjurs for at løse nogle af disse krav, med en fælles vision om rensning af spildevand og etablering af et fælles selskab DjursSam ApS. Selskabet servicerer fælles økonomi- og opkrævningsfunktioner for de to ejere, og har på nuværende tidspunkt fælles økonomichef. Selskabets bestyrelser ønsker at forfølge sporet: Samarbejde, der giver mening og at fælles ledelse kommer til at omfatte direktørposten inden for en overskuelig årrække.

Det er derfor vores forventning til den nye direktør, at vedkommende strategisk og operationelt vil styrke og udvikle denne proces.

For at du kan få succes i stillingen, kræver det at du prioriterer at vedligeholde og udbygge relationer. Du skal skabe og vedligeholde værdigivende samarbejder med mange andre interessenter – politisk gennem din bestyrelse, lokale myndigheder, interessegrupper, rådgivende organer og virksomheder.

Det er vigtigt at du agerer som rollemodel og kulturbærer internt i organisationen og sørger for selskabets omdømme udadtil. Du har en ledelsesstil, der udvikler medarbejdere, udfolder deres potentiale og flytter både dem og organisationen. Du er i stand til at skabe tydelige mål for chefer og medarbejdere, ligesom du samler et velfungerende ledelsesteam, der fokuserer på sammenhæng og koordineret udvikling af hele organisationen.

Du er allerede en erfaren leder med indsigt i eller kendskab til forsyningsområdet. Du brænder for at skabe sammenhæng mellem virksomheden og fremtidens behov på forsyningsområdet.

Du har en god værktøjskasse; en relevant længerevarende videregående uddannelse med dyb ledelseserfaring, gerne med et teoretisk fundament. Du er visionær og udviklingsorienteret og har god erfaring med både udvikling og implementering af strategier. Dette er kombineret med, at du også er løsningsorienteret med fokus på hverdagen og sikker drift. Du har politisk tæft og er vant til at navigere i og forstå politiske mekanismer og er en god netværker, der kan etablere og vedligeholde nyttige relationer. Du arbejder helhedsorienteret og har forståelse for, at stabilitet skaber fundamentet for udvikling. Du er en tydelig person, der kan sætte retning for organisationen og skabe følgeskab hele vejen rundt og du er således også en god kommunikator, der formidler med stor overbevisning.

Vil du vide mere om stillingen?
KEINICKE mennesker/udvikling/ledelse håndterer rekrutteringsprocessen, du er derfor velkommen til at ringe til CEO Jørgen Keinicke på 23 95 20 79, hvis du har uddybende spørgsmål. Ansøgninger behandles løbende.
Søg stillingen på KEINICKE's hjemmeside: Søg her

Ansøgningsfrist: 5. april 2021 kl. 10.00

 

Syddjurs Spildevand er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, der siden etableringen i januar 2009 har været i en spændende udvikling. Virksomheden tager sig af etablering, drift, vedligeholdelse og udvikling af den samlede offentlige spildevandsforsyning i Syddjurs Kommune.

Virksomheden har 34 medarbejder og på spildevandsområdet behandles årligt en debiteret vandmængde på ca. 1,66 mio. m3. Herudover afledes regnvand og vejvand. Det sker gennem ca 780 km ledninger, 230 pumpestationer, 123 bassiner, 233 udløb og 9 renseanlæg i hele Syddjurs Kommune.

 

VÆRDIER I SYDDJURS SPILDEVAND
Ledelse og medarbejder har i samarbejde udarbejdet følgende værdier for virksomheden.

Retning.
Med en aktiv ledelse tages fælles beslutninger om at nå et fælles mål gennem fælles indsats.

Kommunikation.
Vores kommunikation skal fremme medbestemmelse ved at alle bliver hørt gennem åben og ærlig dialog.

Kvalitet.
Der arbejdes med kvaliteten i Syddjurs Spildevand A/S gennem uddannelse, hvor alle tager ansvar og initiativ, hvilket muliggør, at vi kan arbejde med stor frihed under ansvar.
Personlighed.
Vi sikrer person-værdier og trivsel med tolerance og forståelse for hinanden gennem humor og anerkendelse.
Vi skaber bæredygtige forbedringer i de omgivelser, vi arbejder og lever i.