Udvidelse af regnvandsbassin i Rønde Bypark

Spildevand

Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Byparken og etablering og omlægning af ledninger

Vi er I gang med at separatkloakere Rønde By. Kloakseparering betyder, at den eksisterende fællesledning skal erstattes af to nye ledninger – en ledning til spildevand og en ledning til regnvand. Kloaksepareringen vil sikre kloaksystemet i Rønde mod fremtidens stigende nedbørsmængder og undgå, at spildevand udledes til Kalø Vig i forbindelse med store regnskyl.

Separatkloakeringen er opdelt i 5 etaper og strækker sig over 7 år. Den sidste del af etape 2 er i gang og omfatter udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Byparken og etablering af mulighed for en større afledning af regnvand til regnvandsbassinet.

Udledningen af regnvandet efter ophold i regnvandsbassinet i Byparken betyder både en rensning af regnvandet og en forsinket udledning til Strandbækken.

Det første der sker i Byparken er en udvidelsen af det eksisterende bassin med tilhørende brønde for indløb og udløb. Herefter etableres tilhørende ledningsanlæg samt omlægning af eksisterende ledninger.

Arbejdet i Byparken betyder, at en stor del af Byparken afspærres med hegn for at afgrænse byggepladsen og for at undgå farlige situationer.

Arbejdet i Byparken forventes færdig inden udgangen af 2020. Herefter fortsætter Syddjurs Kommune med div. arbejder i forbindelse med projektet for fornyelse af Byparken. Der henvises til skilte opsat af Syddjurs Kommunen ved Menu/Netto

Link til oversigtstegning i pdf format: 2020-09-05_roendebypark_oversigtstegning.pdf

Følgende skilt er opsat ved 2 indgange til byparken:

Byparken skilt.pdf

Rådgiver
Navn: 
Iben Christensen Kaagh
Telefon: 
87 53 10 02
Email: 
ick@syddjursspildevand.dk
Projektleder
Navn: 
Arne Nikolaj Hensen
Telefon: 
87 53 10 08
Email: 
anh@syddjursspildevand.dk
Entreprenør
Navn: 
Gert Møller ved Kim Møller
Telefon: 
20 80 23 13
Email: 
info@gertmoller.dk