Skiftedag i bestyrelsen i Syddjurs Spildevand a/s

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen fik mandag den 31. januar overdraget formandskabet i Syddjurs Spildevand fra Jan Kjær Madsen. På en ekstraordinær generalforsamling i Syddjurs Spildevand a/s tiltrådte 5 nye politisk valgte medlemmer bestyrelsen i Syddjurs Spildevand a/s med Jørgen Ivar Brus Mikkelsen som ny formand. Tiltrædelsen fulgte konstitueringsaftalen fra kommunalvalget i november. De generalforsamlingsvalgte medlemmer er tiltrådt for perioden 2022 – 2025.

 

Den nye bestyrelsen i Syddjurs Spildevand består af:

 

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Jens Bjørn Andersen

Lars Erik Sørensen

Bjarke Jensen

Kristian Damsgaard

Marianne Als Nielsen (valgt af forbrugerne)

Jan Baarup Jensen (valgt af forbrugerne)

John Kjærsgård Mikkelsen (valgt af medarbejderne)

Martin Kjær Damgaard (valgt af medarbejderne)