Genvalg til forbrugernes repræsentanter

Der var pæn valgdeltagelse til forbrugervalget i Syddjurs Spildevand. De siddende repræsentanter fortsætter.

Forbrugerne har nu valgt, hvem der skal repræsentere dem i Syddjurs Spildevands bestyrelse de næste fire år. Det bliver Marianne Als Nielsen og Jan Baarup Jensen, der også har repræsenteret forbrugerne i de seneste fire år. De bliver dermed de eneste i den nye bestyrelse, som har erfaringer fra den tidligere bestyrelsesperiode. Alle de andre er nye.

Formanden, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, hilser de to forbrugervalgte velkommen og glæder sig til det kommende samarbejde. Han er også glad for valgdeltagelsen, som var på 2,4 procent.

”Det er dejligt, at der har været så stor interesse for valget. Det er jo ikke noget, der måler sig med et kommunalvalg, men det er mere end mange andre steder. Det er godt, når vores borgere bliver opmærksomme på, at de har mulighed for indflydelse, og at Syddjurs Spildevand faktisk løser en samfundsmæssigt vigtig opgave,” siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Gunnar Sørensen blev valgt som 1. suppleant og Kristian Herget som 2. suppleant.

To nye medarbejdere i bestyrelsen

I begyndelsen af marts valgte også medarbejderne deres repræsentanter til bestyrelsen. Her er der tale om udskiftning på posterne. Håndværker Peter Mikkelsen blev valgt som repræsentant for driften og afdelingsleder Jørgen Jakobsen for administrationen. Martin Damgaard, der er IT-ansvarlig, og driftsleder Kathrine Eduard blev valgt som suppleanter.

Mens de fem politisk udpegede i bestyrelsen allerede er tiltrådt, så vil de nyvalgte repræsentanter for forbrugere og medarbejdere først tiltræde ved generalforsamlingen den 27. april. De politisk udpegede er Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen, Jens Bjørn Andersen, Lars Erik Sørensen, Bjarke Jensen og Kristian Damsgaard.

 

Forbrugerne har genvalgt Marianne Als Nielsen, der på nuværende tidspunkt er næstformand i Syddjurs Spildevand, samt Jan Baarup Jensen