Vagt

Kontakt driftens vagtpersonale ved akutte driftproblemer uden for normal åbningstid.
Her får du direkte kontakt til driftspersonalet både i og udenfor normal arbejdstid.

Problemer på egen grund

Jeg er tilsluttet den offentlige kloak og har problemer med min egen kloak  - hvad gør jeg?
Kontakt en entreprenør eller slamsuger.

Jeg er ikke tilsluttet den offentlige kloak og har problemer med min kloak  - hvad gør jeg?
Indenfor normal kontortid kan du kontakte
Syddjurs Kommune på 8753 5000 eller Natur og Miljø på 8753 5410.
I tilfælde af akut risiko for skade af veje og bygninger kan Beredskabet og Politiet kontaktes.
En akut afværgeindsats betales altid af Beredskabet, hvorefter den efterfølgende indsats skal betales af den enkelte borger og/eller dennes forsikringselskab.