Vandvision 2020

Vandvision 2050

Vandvision

Syddjurs Kommunes Vandvision 2050 er udarbejdet 
i samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Smith 
Innovation, og er et resultat af et mødeforløb og 
inddragelsesproces henover 2019. Det politiske udvalg for 
Natur, Teknik og Miljø, Syddjurs Kommune og Syddjurs 
Spildevand A/S har været centrale aktører og medspillere i 
tilblivelsen af denne strategiske plan for håndtering af vand, 
spildevand og klimatilpasning. 
Udgivelse: December 2019


Hent vandvision 2050 her:
Vandvision 2050 - Vi gør det sammen.pdf