Takster

Syddjurs Spildevand A/S har følgende priser på afledning og tilslutning.
 

År 2017 2018 2019 2020
Standard tilslutningsbidrag i kr 61.405,26 62.237,92 64.520,18 64.969,24
Fast bidrag i kr 740,89 750,94 778,48 783,90
Vandafledningsbidrag i kr/m3 47,92 47,92 47,92 47,92
Modtagelses af septisk slam i Mørke og Boeslum pr. m3 269,08 269,08 269,08 269,08

Beløbene er i kr. inkl moms.

 

Rykkergebyr pr. rykker (momsfrit) 100,00 kr.
Kopi af årsafregning inkl. moms 125,00 kr.
Flytte-/ ejerskifteafregning inkl. moms 125,00 kr.
Ændring af afregning / áconto opkrævning inkl. moms 125,00 kr.