Spildevandsplan for Syddjurs KommuneSpildevandsplanen udarbejdes af Syddjurs Kommnue som myndighed på området.

Efter at driften m.m. af de offentlige spildevandsanlæg er udskilt fra kommunen i et selvstændigt aktieselskab er det fortsat Syddjurs kommunen, der varetager opgaven vedr. spildevandsplanen.

Spildevandsplanen kan findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside www.syddjurs.dk