Forsyningsservice A/S

Forsyningsservice A/S er et fælles serviceselskab, som med afsæt i indkøb løser en række opgaver og serviceydelser for forsyningsselskaberne i regionen. Syddjurs Spildevand A/S er medjer af Forsyningsservice A/S

Links til Forsyningsservice A/S: www.fssv.dk