Aflæsning af vandmåler

Aflæsning skal være indberettet senest d. 10/12-2022.

INDBERET DIN AFLÆSNING HER.  

 

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på  8753 1000 (tast 1) eller på mail forbrug@syddjursspildevand.dk  

Vi anbefaler, at du selv aflæser din vandmåler en gang om måneden. På den måde kan du følge dit forbrug og konstatere, om der er brud på dine vandinstallationer.

Til brug for opkrævning af vand- og vandafledningsbidrag skal din vandmåler aflæses til årsskiftet, og så skal du indberette måleraflæsningen til os senest den 10. december.

Er du i tvivl om aflæsning af din vandmåler, er du altid velkommen til at kontakte os.