Fornyelse i Syddjurs Spildevand

 

Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand har fået fem nye politisk udpegede medlemmer. Nu skal forbrugerne vælge deres to repræsentanter.

Der er fornyelse i det kommunalt ejede forsyningsselskab, Syddjurs Spildevand. Sidste sommer tiltrådte en ny direktør, og nu er fem helt nye politisk valgte trådt ind i bestyrelsen. En af dem er den nye formand, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, der også sidder i byrådet for Venstre.

”Vi får en stejl læringskurve, men vi brænder for det, og jeg tror, det er ganske fint med fornyelse. Vi står foran store forandringer, og så er det måske lettere at gøre sig fri af fortiden, end hvis vi havde været med i mange år,” siger han.

Han henviser til en helt ny spildevandsstruktur på Djursland, hvor det er planen at lukke 10 renseanlæg i Syddjurs Kommune og lede spildevandet til Fornæs Renseanlæg nord for Grenaa. Selvom masterplanen er vedtaget, vil den nye bestyrelse komme til at tage stilling til, hvordan planen skal udmøntes. Der er afsat 335 mio. kroner over de næste 10 år til den nye spildevandsstruktur.

“Det er et spændende tidspunkt at komme med i bestyrelsen på. Vi skal tænke spildevand på en ny måde og vi skal have udbygget samarbejdet med AquaDjurs i Norddjurs yderligere. Målet er en teknisk og miljømæssig velfungerende spildevandsrensning, der hen ad vejen også bliver billigere for forbrugerne,” siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

De mange store og langsigtede beslutninger, der skal tages i de kommende år, kalder også på dygtige repræsentanter for forbrugerne. Den nye formand opfordrer derfor folk til at bruge deres ret til at stemme på en af de fem kandidater, der er stillet op til forbrugervalget i uge 10 og 11.

Stem online på din kandidat
Forbrugerne skal vælge to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for de næste fire år. Det digitale valgsted er åbent fra 7.-20. marts 2022. Kandidaterne fremgår af kandidatlisten på valgportalen, hvor der også står lidt om, hvad de hver især står for.

Hvis du vil have indflydelse på, hvem der sidder med til de store beslutninger på forbrugernes vegne, skal du have adgang til en computer. Du skal være kunde for at kunne stemme, og der er kun en stemme pr. husstand/virksomhed, så det gælder om at komme først, hvis I er flere stemmeberettigede.

Valget foregår via Syddjurs Spildevands hjemmeside, www.syddjursspildevand.dk. Du skal bruge NemID eller MitID, som automatisk registrerer, om du er stemmeberettiget, og om der evt. er nogen fra husstanden, der har stemt før dig.

Hvis man ikke selv har en computer, kan man møde op på vandselskabets adresse på Tyrrisvej 14 i Følle eller låne en computer på de fleste biblioteker.

Ni personer i bestyrelsen – to forbrugervalgte
Der er i alt ni medlemmer af Syddjurs Spildevands bestyrelse. Byrådet udpeger fem i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget. Ud over formanden er det Jens Bjørn Andersen (V), Lars Erik Sørensen (Alternativet), Bjarke Jensen (R) og Kristian Damsgaard (K). De fem nyvalgte til Syddjurs Spildevands bestyrelse tiltrådte 31. januar i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling.

Medarbejderne er ligesom forbrugerne repræsenteret med to personer. Pt. er det John K. Mikkelsen og Martin Damgaard. Medarbejderne vælger nye repræsentanter til maj.

 

FAKTA:

  • Syddjurs Spildevand A/S håndterer og renser spildevand i Syddjurs Kommune.
  • Selskabet beskæftiger mere end 30 medarbejdere og har en årlig omsætning på 90 mio. kroner.

Billedtekst:

31. januar var der ekstraordinær generalforsamling i Syddjurs Spildevand, hvor den nye formand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (th) takkede den tidligere formand Jan Kjær Madsen (tv) for indsatsen. 

tyrelsen/