Ejerstrategi

Generalforsamlingsen har den 20. maj 2015 vedtaget en ejerstartegi for Syddjurs Spildevand A/S

Ejerstrategien kan læses her: Syddjurs Spildevand A/S Ejerstrategi