Vestergade og Jernbanegade

Spildevand

Udskiftning af regnvandsledning mellem Vestergade og Jernbanegade samt separatkloakering af et antal ejendommene
Regnvandsledningen mellem Vestergade og Jernbanegade har flere rørbrud og er saneringsmoden. Det er besluttet at udskifte regnvandsledningen snarest mulig. I forbindelse med udskiftningen af regnvandsledningen forøges størrelsen og ledningen forberedes således på den kommende separatkloakering af Ryomgård og de forventelige større mængder regn.

På kortskitsen fremgår strækningen af regnvandsledningen, som skal udskiftes. I forbindelse med anlægsarbejdet udskiftes ligeledes fællesledningen på strækninger tæt på den nye regnvandsledning.

Syddjurs Spildevand tilslutter alle ledninger, der er i brug.

Det må påregnes, at anlægsarbejdet de næste 2 måneder vil betyde meget gravearbejde i området.
Oversigtstegning

Tidsplan
Der er indhentet tilbud på anlægsarbejdet og den lavestbydende blev entreprenørfirmaet Midt-Jord, tlf. nr. 20 66 45 04.

Anlægsarbejdet igangsættes på parkeringspladsen nord for Jernbanegade. i næste uge – uge 25, 2017. Der er endnu ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan, men arbejdet forventes færdig inden den 15. august 2017.

Der vil som udgangspunkt blive arbejdet på hverdage mellem kl. 7 og 18.

Afvikling af trafik
For beboere i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener. Kørende adgang til den enkelte ejendom kan blive afbrudt i en kortere periode. Der vil dog til stadighed blive opretholdt gående adgang til de enkelte ejendomme.

Vi har fået tilladelse til i en kortere periode at lukke Vestergade ved rundkørslen og benytte en omkørsel via Skolegade.

Tidsplan: 
Forventes færdig inden den 15. august 2017
Projektleder
Navn: 
Arne Hensen
Telefon: 
87 53 10 08
Email: 
anh@syddjursspildevand.dk