Kloakarbejde Tingvej i Hornslet

Spildevand

Syddjurs Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i Hornslet.
Anlægsarbejdet forløber fra 2018 - marts 2019. Projektet forventes igangsat midt november. Ejendomme, der er omfattet af separeringen vil modtage orienteringsbrev samt en parcelskitse. Parcelskitsen viser vores forslag til placering af de nye skelbrønde.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres.
Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Hornslet er at få stoppet udledning af ikke renset spildevand til vandløbene.

Når det regner meget, har ledninger, der både leder regnvand og spildevand, ikke plads til de store mængder vand. Dette betyder, at der er situationer, hvor regnvand blandet med spildevand ledes direkte til vandløbene.

Separatkloakeringen.
Vejstrækninger, som berøres af kloaksepareringen, fremgår af nedenstående oversigtstegning.


Oversigtstegning der viser separatkloakeringen i Hornslet.

Gravearbejde og afvikling af trafik.
Kloaksepareringen herunder etableringen af de nye regn- og spildevandsledninger vil betyde, at der vil være meget gravearbejde på Tingvejen.
Entreprenøren, der skal udføre anlægsarbejdet, udarbejder en afspærrings- og omkørselsplan, som skal godkendes af Syddjurs Kommune.
Der vil blive foretaget trafikale ændringer/begrænsninger i arbejdsområdet, og der må forventes kortere perioder, hvor adgang til de enkelte ejendomme med bil ikke er muligt. I disse tilfælde vil grundejerne blive kontaktet forud af entreprenøren for praktisk aftale.

For beboere i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

Spørgsmål m.v.

Entreprenør:
VAM A/S v. Søren Rasmussen
Telefon: 40 56 47 05
Email: sbr@vam.dk

Projektleder ved Syddjurs Spildevand.
Arne Hensen
Telefon: 87 53 10 08
Email: anh@syddjursspildevand.dk

Projektering ved Syddjurs Spildevand.
Bjørn Drøgemüller
Telefon: 87 53 10 03
Email: bd@syddjursspildevand.dk