Banevej i Hornslet

Spildevand

Hvad skal der ske:
I forbindelse med etablering af Letbanen skal Syddjurs Kommune i gang med en større ændring af de eksisterende p-pladser samt ny vejføring og fortove.

Derfor vil Syddjurs Spildevand A/S separere vores kloakanlæg således at regn – og spildevand adskilles.

Fjernvarmeværket og vandværket vil ligeledes forny deres ledninger i Banevej.

Derfor har alle 3 selskaber indgået en aftale med Syddjurs Kommune at alt arbejde udføres samlet, som et fælles projekt med kommunen.

Det betyder at arbejdet koordineres således at beboere og forretningsdrivende kun generes en gang.

Der må generelt forventes gener i form af bl.a. støv, støj, vibrationer og kørsel med entreprenørmaskiner i området, samt omfattende opgravninger og trafikale ændringer under arbejdet.

 

Tidsplan: 
Ifølge udbudstidsplanen skal ledningsarbejdet være afsluttet i uge 27.
Entreprenør
Navn: 
Gerstrøm Entreprenør, Philip Gerstrøm
Telefon: 
86 39 46 68
Projektleder
Navn: 
Kloak: John Madsen
Telefon: 
87 53 10 09
Email: 
jom@syddjursspildevand.dk
Projektleder
Navn: 
Belægning: Peter Sandell
Telefon: 
87 53 51 12
Email: 
psc@syddjurs.dk