Takster

Syddjurs Spildevand A/S har følgende priser på afledning og tilslutning.
 

År 2016 2017 2018 2019
Standard tilslutningsbidrag i kr 59.500,64 61.405,26 62.237,92 64.520,18
Fast bidrag i kr 793,34 740,89 750,94 778,48
Vandafledningsbidrag i kr/m3 49,92 47,92 47,92 47,92
Modtagelses af septisk slam i Mørke og Boeslum pr. m3 280,31 269,08 269,08 269,08

Beløbene er i kr. inkl moms.

 

Rykkergebyr pr. rykker (momsfrit) 100,00 kr.
Kopi af årsafregning inkl. moms 125,00 kr.
Flytte-/ ejerskifteafregning inkl. moms 125,00 kr.
Ændring af afregning / áconto opkrævning inkl. moms 125,00 kr.