Spildevandsoperatør søges

Spildevandsoperatør til renseanlæg ved Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S søger en medarbejder til arbejde med drift af renseanlæg. 

Profil:

Da arbejdet i Syddjurs Spildevand er frihed under ansvar, skal du kunne arbejde selvstændigt, selv tage initiativ til arbejdsopgaver og tilrettelægge din egen arbejdsdag i samarbejde med kollegerne. Du skal indgå i fællesskabet med løsning af fælles opgaver og afløsning på tværs af områder og faggrupper, være aktiv omkring optimering og forbedring af de daglige opgaver og arbejdsgange og kunne håndtere kontakt til borgere og eksterne leverandører.

Vi forventer at du går til opgaverne med godt humør og humor, og bidrager til det gode arbejdsmiljø i dagligdagen.

Arbejdsopgaver:

Dine primære opgaver bliver at deltage i den daglige drift af renseanlæg, og sekundært pumpestationer. Arbejdet indebærer betjening via SRO, prøvetagning og analyser, fejlfinding, udbedring, renovering og vedligehold af pumper, omrører, motorer, hydraulikstationer, ventiler mm.

Du kommer til sammen med en makker at have ansvaret for drift, vedligehold og optimering af 3 renseanlæg, det er derfor vigtigt at du trives med at arbejde selvstændigt og tage ansvar for forskellige opgaver.

Du skal på sigt være villig til at indgå i vagtordningen.

Placering:

Mødestedet bliver på Boeslum renseanlæg Trojavej 74A, Boeslum, 8410 Ebeltoft. Da du på sigt skal kunne indgå i vagtordningen skal bopælen helst være indenfor en times kørsel af Ebeltoft.

Kompetencer:

  • Erfaring med renseanlæg fra lignende arbejder er en fordel men ingen nødvendighed, da oplæring vil finde sted.
  • Interesse for biologi og processer indenfor spildevand.
  • Erfaring med renoveringsopgaver af pumper mm en fordel
  • Uddannelse som procesoperatør, spildevandsoperatør eller lign.
  • Kendskab og interesse for SRO en fordel.
  • Kørekort.

Vi tilbyder deltagelse i et spændende, dynamisk og tværfagligt sparrings- og arbejdsteam på 33 medarbejdere, hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et arbejdsmiljø, der er præget af engagement, travlhed og en uhøjtidelig omgangstone, og som arbejder seriøst og målrettet med opgaverne.

Ansættelse snarest muligt.

Praktiske oplysninger om stillingen fås hos Driftsleder Kathrine Eduard på tlf. 60 12 39 20

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst og principperne i Ny løn. Vi følger de offentlige overenskomster.

Har du lyst til at være med til at udvikle Syddjurs Spildevand A/S skal vi have din ansøgning senest mandag den 26 februar 2018 inden kl 9.00 på mail ke@syddjursspildevand.dk. Alternativt med morgenposten på adressen Syddjurs Spildevand A/S, Tyrrisvej 14, 8410 Rønde.

Ansættelsessamtaler vil foregå i marts med ansættelse hurtigst efter.