Shared a/s

Shared a/s er et fælles serviceselskab, som med afsæt i indkøb løser en række opgaver og serviceydelser for forsyningsselskaberne i regionen. Syddjurs Spildevand A/S er medjer af Shared a/s.

Links til Shared a/s: www.shared.dk