Færdigmelding af kloak på egen grund

Alle afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. Den autoriserede kloakmester færdigmelder afløbsarbejdet til Syddjurs Kommune. Det kan gøres via dette Link