Håndværkerfradrag til private kloakopgaver

BoligJobordningen eller det såkaldte håndværkerfradrag fortsætter i 2016 og 2017, men med en grønnere profil end hidtil. Regeringens BoligJobordning gør det muligt for dig at få fradrag for lønomkostninger til f.eks. energirenovering og klimasikring, herunder kloakarbejde på egen grund. Læs mere her: Håndværkerfradrag 2016-17